Dräger VarioGard 3300 IR Verici


Ürün Özellikleri

Dräger VarioGard 3300 IR, entegre kızılötesi optik DrägerSensor®'ü olan dijital bir vericidir. Ortam havasındaki yanıcı gazlar metan ve LPG'yi algılar. Bu uygun fiyatlı sistem bileşeni, bir gaz uyarı sistemi yapılandırmanızı kolaylaştırır.

Dijital işlev

Dräger VarioGard 3300 IR, dijital bir VarioGard veriyolu üzerinden kumanda cihazına bağlanır. Bu şekilde elektrikle beslenir ve ölçüm sonuçlarını aktarır. VarioGard veriyolu üzerinden tüm VarioGard sistemini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Yüksek düzeyde güvenilirlik

VarioGard 3300 IR, kızılötesi bir optik DrägerSensor'e sahiptir. Bu sensör, ortam havasındaki yanıcı gaz konsantrasyonlarını ölçer. Ölçülen değerler dijital olarak kumanda cihazına aktarılıp burada görüntülenir. Gaz konsantrasyonunun yapılandırılan sınır değerlerden bir veya daha fazlasını aşması halinde bir alarm tetiklenir.

Kolay kullanım

Kullanım son derece kolaydır. VarioGard yazılımını kullanarak tüm konfigürasyonları kumanda cihazından rahatça yapabilirsiniz. Her bir verici için dört mevcut sınır değerini ve bir zaman dilimi içinde dört ortalamayı yapılandırıp izleyebilirsiniz. Alarmlar vericide görsel ve sesli olarak görüntülenir ve kumanda cihazına aktarılır. Üç renkli bir LED, vericinin çalışma durumunu gösterir. Kalibrasyon, kontak noktaları aracılığıyla manyetik bir çubukla kontrol edilir.

Özel olarak yapılandırılabilir

VarioGard 3300 IR, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Bu da istenen kullanıma göre farklı gaz kütüphaneleriniz olması anlamına gelir. Otoparklarda LPG'yi ve patlama koruması gerektirmeyen metan izlemesi için CH4'ü algılar. Ayrıca kablo girişlerini vericinin dört tarafına da yerleştirebilirsiniz. Verici hem dikey hem de yatay olarak monte edilebilir.


Ürün ile ilgili döküman bulunmamaktadır.