Dräger SSK 5000


Ürün Özellikleri

Draeger SSK 5000, yüzeylerden uyuşturucu madde numunesi almak için kullanılır. Dräger DrugTest® 5000 ile birlikte kullanıldığında, numune bir test kasetine aktarılır ve söz konusu yüzeyden kaynaklanabilecek olası uyuşturucu madde kontaminasyonu için taranır. Alınan numune, ek test işlemleri için saklanabilir ve taşınabilir.

Yüzey Testi

Draeger SSK5000, tampon çözelti içeren bir flakon ile numune almak için kullanılan bir pamuklu çubuktan oluşur. Pamuklu çubuk, yüzeylere sürülmek ve ardından Dräger DrugTest5000 Sistemi ve/veya Dräger DrugCheck test kiti yardımıyla uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde metabolitleri için test yapmak amacıyla kullanılır.

Doğrulama Testi

SSK5000 kullanılarak tampon çözeltiye aktarılan, yüzeylerden alınmış maddeler ve bilinmeyen bileşimler numune kabında güvenli bir şekilde saklanabilir ve taşınabilir. Numune kabı, sıvıların dozlanması için özel bir vidalı uç sayesinde damlalıklı bir şişeye dönüştürülebilir. Daha sonra, test edilecek sıvı ayrılabilir veya damlacıklı dozlamanın kullanıldığı bir sonraki analiz için azaltılabilir.

Bilinmeyen Maddeler

SSK5000'in pamuklu çubuğunu kullanarak, örneğin bilinmeyen bir tanecikli bileşimden küçük miktarda bir numune alın, numuneyi tampon çözeltinin içine koyun ve ardından Dräger DrugTest® 5000 Sistemi vasıtasıyla bu çözeltide uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde metabolitleri olup olmadığını test edin.Ürün ile ilgili döküman bulunmamaktadır.