Dräger MSI Variox-2


Ürün Özellikleri

Yedi versiyonu bulunan tekli gaz analizörü: Dräger MSI VARIOx-2, yanma ve endüstriyel süreçlerden gelen baca gazındaki gaz konsantrasyonlarını ölçmek için eksiksiz bir elektronik tekli gaz analiz cihazı ailesidir.

Farklı alanlarda kullanılmaya uygun çeşitli versiyonlar

Dräger MSI VARIOx-2'nin yedi farklı versiyonu, O2, CO2, CO, NO, NO2 ve SO2 konsantrasyonlarını ölçebilir. Tüm versiyonlarda, bir örnek gazını ekstraksiyon tüpüne bir gaz şartlandırma kartuşu üzerinden çeken ve elektrokimyasal sensöre aktaran entegre bir pompa bulunmaktadır.


Tipik ölçüm uygulamaları

  • Yardımcı ısıtıcılar ve kazanlardan çıkan CO2
  • Forkliftlerden çıkan CO
  • Kazanlardan çıkan CO
  • Endüstriyel emisyonlardaki O2, CO, NO, NO2 ve SO2

Tipik uygulamalar: Yakıt tasarrufu için yanma optimizasyonu, limit testleri, emisyonları yerinde kontrol, sorun giderme

Özel fonksiyonlar

  • Aralık aşma koruması
  • Ortalama ömrü 5 yıl olan O2 sensörü
  • Pil izleme
  • Şarj kontrolü
  • Otomatik kapanma fonksiyonu

VARIOx-2 CO2:
  • Yağ, petrol, gaz veya likit gazla çalışan yakma tesisleri için hava kompresyonu (O2 ölçümü) yoluyla ölçüm.Ürün ile ilgili döküman bulunmamaktadır.