Dräger MSI P7plus


Ürün Özellikleri

Ekstra performans: MSI P7'nin tüm fonksiyonlarına ek olarak P7 plus, likit gaz hattı testleri, su borusu testleri, regülatör testleri ve 5 bar'a kadar basınç ölçümü gibi ekstra görevleri üstlenebilir. Ölçüm cihazı, yeni DVGW-TRGI 2008'e uygundur ve DVGW onaylıdır (DG-4805BS0029).

Gaz ve likit gaz hatlarında ve su borularında sızıntı testi

Sızıntı testi, Dräger MSI P7 plus sayesinde tam otomatik olarak yapılır. Bunu yapmak için, test edilecek hattın MSI P7 plus'a tek bir basınç ölçüm hortumuyla bağlanması yeterlidir. Dräger MSI P7 plus, gaz hattındaki basıncı önceden belirtilmiş basınca otomatik olarak yükseltir.
Sızıntı testi de P7 plus ile 10-15 dakikada gerçekleştirilebilir. Sızıntı testi, DVGW-TRGI 2008, TRF, veri sayfası ZVSHK doğrultusunda yapılır.


Regülatör testleri

Dräger MSI P7 plus, durağan basıncı, akış basıncını, aktivasyon basıncını, acil durum izolasyon vanasının aktivasyon basıncını ve basınç tahliye güvenlik vanasının aktivasyon basıncını ölçmenizi sağlar.

DVGW-TRGI 2008, TRF, TRWI doğrultusunda yük testi

Gaz hattındaki basıncın 1 (3) bar'a yükseltilmesi gerekir. Sıcaklık telafisinden sonra, gaz hattındaki basınç belirtilen süre boyunca ölçülür.Ürün ile ilgili döküman bulunmamaktadır.