Dräger MSI P7


Ürün Özellikleri

Yeni DVGW-TRGI 2008'e uygundur: Dräger MSI P7, gazla veya havayla dolu boru hatlarını ve kapları test etmeniz için birkaç yöntem sağlar. Cihaz, DVGW VP 952 doğrultusunda test edilmiştir ve yeni DVGW-TRGI 2008'e uyumlu olarak çalışmanın ideal aracıdır. Otomatik mutlak basınç ve sıcaklık telafisi, ölçüm kesinliği sağlar.

Sadece 10-15 dakikada gaz güvenlik testi!

Dräger MSI standart sızıntı prosedürü, kullanıcı açısından özellikle hızlı ve kolaydır. Bir gaz ölçeri hazırlamak veya gaz içeren bir kabı gaz hattına bağlamak gibi işlemlere gerek yoktur. MSI P7, gaz hattındaki sızıntı oranını ve hacmini belirlemek amacıyla standart sızıntı varken ve yokken ölçülen basınçtaki değişiklikleri kullanır ve bu işlem sadece 10-15 dakika sürer! Servise elverişlilik kontrolü (gaz güvenlik kontrolü), yeni DVGW-TRGI 2008 teknik şartlarını karşılamaktadır.


DVGW-TRGI 2008 doğrultusunda yük testi

Yük testinde (daha önceki hazırlık testi), gaz hattındaki basınç 1 bar'a yükseltilir. Ölçüm sonuçları görüntülenebilir, yazdırılabilir veya kaydedilebilir.

Yeni DVGW-TRGI 2008 doğrultusunda sızıntı testi

Sızıntı testi, MSI P7 sayesinde tam otomatik olarak yapılır. Ayrıca, test edilecek gaz hattı sadece tek bir basınç ölçüm hortumuyla MSI P7'ye bağlanır. Test edilecek gaz hattındaki basınç, ölçüm sistemi tarafından, yeni DVGW-TRGI 2008'e uygun olarak 150 mbar'a (daha önce 110 mbar'dı) yükseltilir. Stabilizasyon ve ölçüm süreleri DVGW TRGI G 600, bölüm 5.6.4.2'ye uygundur.


Bir bakışta

  • Sadece 10-15 dakikada gaz güvenlik testi
  • Tam otomatik sızıntı hızı ölçümü
  • Gaz ölçeri sökmeye veya harici kapları gazla doldurmak için bağlantı kurmaya gerek yoktur
  • Boru hattı hacmini otomatik ölçme
  • Tam otomatik basınç restorasyonu dahil, 150 mbar sızıntı testi
  • Kızılötesi yazıcı ve bilgisayar yoluyla ölçüm sonuçlarını belgeleme
  • Testler, yeni DVGW-TRGI 2008 teknik şartlarına uygundur.
  • DVGW onaylı (DVGW No.: DG-4805BS0029) Doğal gaz, propan ve hava için servise elverişlilik testiÜrün ile ilgili döküman bulunmamaktadır.