Dräger Doğrulama Testi İstasyonu


Ürün Özellikleri

Kullanımı kolay, bağımsız ve esnek: Doğrulama Testi İstasyonu sayesinde, gaz algılama ve uyarı cihazlarının fonksiyon testleri, kolayca ve mekandan bağımsız olarak yapılabilir.

Kolay kullanım

Doğrulama Testi İstasyonunun ana elektrik şebekesine bağlanması gerekmez ve bu sayede mekandan bağımsız olarak kullanılabilir. Kullanımı kolay Doğrulama Testi İstasyonu, sensör kalibrasyonunu, alarmların doğru ayarda olduklarını ve çalıştıklarını kontrol etmek ve ülkeye özgü gerekliliklere, yönetmeliklere, standartlara, tavsiyelere, vb. uyulmasını sağlamak amacıyla ölçülecek gazın toz ve su filtresinden geçerek sensöre ulaşıp ulaşmadığını denetler.

Otomatik kalibrasyon

Test başarıyla tamamlanmazsa, cihazın ayarlanması/kalibre edilmesi gerekir. Bu kalibrasyon, Doğrulama Testi İstasyonunda otomatik olarak yapılır.

Güvenilir sonuçlar

Fonksiyon testi için, ölçülecek gazı içeren bir Dräger kalibrasyon gazı tüpü Doğrulama Testi İstasyonuna bağlanır. Bu istasyon, gereken gaz kontrol valfını ve farklı ölçüm aletlerini bağlamak amacıyla ilgili cihaza özgü adaptörü içerir. Gaz tehlikelerinin güvenilir ve kesin bir ölçümünü garanti etmenin ve bunlara karşı uyarı verilmesini sağlamanın tek yolu, cihazı bilinen bir gaz konsantrasyonu kullanarak test etmektir.Ürün ile ilgili döküman bulunmamaktadır.